30.03.2023.Javni poziv Rad na računaru -NAPREDNI NIVO

Dana 30.03.2023.godine Gradska uprava grada Šapca raspisuje JAVNI POZIV nezaposlenim licima za obuku za rad na računaru-NAPREDNI NIVO. Ova obuka je namenjena podizanju kvaliteta ponude na tržištu rada , odnosno nezaposlenim licima koja žele da povećaju svoju mogućnost zapošljavanja. Gradska uprava grada Šapca će predmetni […]

30.03.2023. Javni poziv-Obuka za računare

Dana 30.03.2023.godine Gradska uprava grada Šapca raspisuje JAVNI POZIV nezaposlenim licima za obuku za rad na računaru. Ova obuka je namenjena podizanju kvaliteta ponude na tržištu rada , odnosno nezaposlenim licima koja žele da povećaju svoju mogućnost zapošljavanja. Gradska uprava grada Šapca će predmetni program […]

30.03.2023. Javni poziv Engleski jezik

Dana 30.03.2023.godine Gradska uprava grada Šapca raspisuje JAVNI POZIV nezaposlenim licima za obuku za Engleski jezik A1. Ova obuka je namenjena podizanju kvaliteta ponude na tržištu rada , odnosno nezaposlenim licima koja žele da povećaju svoju mogućnost zapošljavanja. Gradska uprava grada Šapca će predmetni program […]