Studijska poseta Austrije 13.05.-17.05.2024.

Projekat Age+ ima za cilj podršku starijim osobama kroz međugeneracijske aktivnosti, izgradnju zajednica koje su prilagođene potrebama rastuće populacije starijih od 65 godina i jačanju kapaciteta u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite.Projekat je regionalnog karaktera, na teritoriji grada Šapca i Sombora sprovodi Tara International Consulting […]

28.12.2023. Sastanak Age saveta

Dana 28.12.2023.godine u okviru projekta Age+ koji za cilj ima opštu dobrobit i socijalnu uključenost starijih lica u Trening centru Šabac održan je sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i Udruženja penzionera povodom kao i predstavnicima ostalih organizacija i institucija- članova radne grupe za osnivanje Age+ […]