Dana 30.03.2023.godine Gradska uprava grada Šapca raspisuje JAVNI POZIV nezaposlenim licima za obuku za rad na računaru.

Ova obuka je namenjena podizanju kvaliteta ponude na tržištu rada , odnosno nezaposlenim licima koja žele da povećaju svoju mogućnost zapošljavanja.

Gradska uprava grada Šapca će predmetni program realizovati sa Centrom za stručno usavršavanje – Trening centrom Šabac, kome je Rešenjem Agencije za kvalifikacije Republike Srbije odobren status Javnog priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih – OSNOVNA OBUKA ZA KORIŠĆENJE RAČUNARA ( Windows, MS Word, MS Excel, Internet )

Obuka će se sprovoditi tokom 2023.godine, za grupu od najviše 15 polaznika.

Pravo na prijavu imaju nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Šabac,imaju prebivalište na teritoriji grada Šapca i završenu srednju školu.

Prijave na osnovu Javnog poziva podnose se Gradskoj upravi grada Šapca na propisanom obrascu koji se može dobiti na jedinstvenom šalteru Gradske uprave grada Šapca ili preuzeti sa zvanične internet stranice. Uz obrazac prijave, potrebno je priložiti : uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Šabac, fotokopija lične karte ( za lične karte bez čipa, odnosno očitani podaci za lične karte sa čipom ) i kopiju završene stručne spreme.

NAPOMENA

Za obuku se mogu prijaviti zaposlena lica, cena po osobi je 13.000,00 dinara. Zainteresovana zaposlena lica se mogu prijaviti na mejl: trening.centar.sabac@gmail.com

Polaznicima koji uspešno završe obuku Centar za stručno usavršavanje Šabac, kao nosilac statuta Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih – Osnovna obuka za korišćenje računara ( Windows, MS Word, MS Excel, Internet), izdaće Potvrdu o savladanom programu – Osnovna obuka za korišćenje računara ( Windows, MS Word, MS Excel, Internet) za sledeće veštine:

-Osnovno korišćenje računara;

– Korišćenje programa za obradu teksta;

– Korišćenje programa za izrađivanje i vršenje kalkulacija tabelama;

– Korišćenje savremenih servisa na internetu.