Dobrodošli

 

Trening centar Šabac

Trening centar Šabac nastao je kroz projekat “SEED STEP II” – Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja, koji je doprineo razvoju i povezivanju partnerskih sredina, stvarajući nove prilike i podstičući pozitivne inicijative. U duhu svog imena, ovaj projekat je postao istinsko “seme (seed)” boljeg razumevanja potreba okruženja i boljeg međusobnog razumevanja, a Trening centar Šabac postaje mesto otkrivanja i usvajanja novih znanja i veština.

Projekat “SEED STEP II” – Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja finansirala je Austrijska razvojna agencija, a realizovan je u saradnji sa organizacijom Volkshilfe Solidarität i Tara International Consulting doo Novi Sad, u saradnji sa gradom Šapcem i osnovanim Partnerstvom za zapošljavanje grada Šapca.

Aktivnosti u okviru projekta SEED nastavljene  su, a u okviru SEED III otvoren je aneks Trening centra Šabac u kome su smeštene radionice za CNC, Akademija za energetsku efikasnost, Akademija za profesionalne veštine u građevinarstvu i srodnim disciplinama, Centar za kompetenciju u hortikulturi sa radionicom za proizvodnju gljiva po principima plave ekonomije, škola IT veština i škola engleskog jezika.

U sklopu kompleksa osnovan je i opremljen i „trening caffe“, zajednička sala za predavanja sa pametnom tablom, kreativna radionica, prostor za rad novoosnovanih firmi u vlasništvu mladih ljudi kao i prostor za delovanje „one stop shop – kluba za nezaposlene osobe“.

U okviru projekta i Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Šapca odvijaju se obuke za nezaposlene osobe po  novo akreditovanim programima,  na savremenim mašinama i po savremenim principima kao i na njima zasnovanim metodama rada.

0 +
Trenutno akreditovanih obuka
0 +
U postupku akreditacije
0 +
Polaznika
0 +
Predavača