Zajedno u obrazovanju za zapošljivost i zapošljavanje (3E)

 Srž akcije je razvoj i primena programa stručnog osposobljavanja za odgovaranje na konkretne i dokazane potrebe i praktične obuke u stvarnom radnom okruženju.

Projekt se bavi teritorijalnim izazovom.

Prvi teritorijalni izazov je zadržavanje kvalifikovane radne snage. Let kvalifikovane radne snage u zapadnu i severnu Evropu je poznata činjenica. Mladi ljudi koji napuste Srbiju i BiH vratiće se u svoju zemlju samo ako se obezbedi mogućnost zaposlenja i izgradnje karijere, pokazali su rezultati onlajn ankete koju je između jula i avgusta 2017. godine uradio Institut za razvoj mladih KULT. Osiguranje posla pre razmišljanja o odlasku umanjiće rizik od migracije.

Drugi teritorijalni izazov je udruživanje kapaciteta i sposobnosti za reagovanje na teritorijalnom nivou; Relevantne organizacije / institucije moraju razmeniti svoje znanje i iskustvo i razviti komplementarni kontekst umrežavanja kako bi bolje i brže odgovorile na potrebe tržišta rada.

Treći teritorijalni izazov; postoji potreba za poboljšanjem razumevanja javnog sektora o potrebama poslovnog sektora za kvalifikovanom radnom snagom. Saradnja između institucija i privatnog sektora samo će ojačati kapacitete institucija da se prilagode pružanju odgovarajuće kvalifikovane radne snage poslovnom sektoru. Prekogranični odnos potreban je u najširem smislu.

Opšti cilj: Podržati zapošljivost radne snage i povećati mogućnosti zapošljavanja u Mačvanskom okrugu (SR) i Zeničko-dobojskom kantonu (BiH); Obe regije nemaju dovoljno kvalifikovane radne snage koja bi omogućila rast i bolju konkurentnost u metaloprerađivačkom sektoru. Dobra praksa će se širiti izvan lokalnog nivoa i podržati regionalni razvoj, istovremeno jačajući prekograničnu saradnju, rešavajući neke teritorijalne izazove.

Specifični cilj: Ublažiti nedostatak kvalifikovane radne snage za metalnu industriju na području gradova Šapca (SR) i Visokog (BiH); Oba grada su, uz konsultacije sa lokalnim zavodima za zapošljavanje, industrijom i preduzećima, definisala prioritet za rast i bolju konkurentnost, kao pružanje veština radne snage koje su uglavnom potrebne metaloprerađivačkoj i građevinskoj industriji. Ove veštine će se nezaposlenima pružiti metodama neformalnog obrazovanja u saradnji sa lokalnim preduzećima koja su potencijalni poslodavci.

R1.1.1. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje uspostavljeno je u Visokom i donijelo je Lokalni akcioni plan za zapošljavanje za prvi budžet grada u narednoj kalendarskoj godini.

R1.1.2. Uspostavljena nova tačka za obuku sa 3 komponente obuke (obrazovni programi) za nezaposlene koja pruža kvalifikovanu radnu snagu zasnovanu na potrebama lokalne industrije u Visokom

R1.1.3. Uspostavljene su dve (2) nove komponente obuke (obrazovni programi) za nezaposlene koje pružaju kvalifikovanu radnu snagu na osnovu potreba lokalne industrije u Šapcu

R1.1.4. Nezaposlena lica stekla su nove praktične veštine u stvarnom radnom okruženju (sa operatorima iz privatnog i javnog sektora), na osnovu potražnje na tržištu rada i sličnosti sa obe strane granice