Baner biosol

Upotreba biomase i solarne energije kao obnovljivih izvora održive i efikasne energije za samostalne komplekse sa socijalnom svrhom- BIOSOL.

Grad Šabac kao vodeći partner u saradnji sa partenrima iz Republike Hrvatske Gradom Nova Gradiška i LAG „Zapadna Slavonija“, realizuje projekat „Upotreba biomase i solarne energije kao obnovljivih izvora održive i efikasne energije za samostalne komplekse sa socijalnom svrhom-BIOSOL u okviru prekograničnog programa Interreg CBC HR-SRB 2014-2020.

Cilj projekta je: Podrška povećanoj upotrebi održive energije i energetskoj efikasnosti u prekograničnom regionu, dok su specifični ciljevi projekta:

  1. Povećanje infrastrukturnih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u oblasti projekta
  2. Upoznavanje javnosti i drugih ciljnih grupa sa društveno-ekonomskim koristima energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije i praktičnosti primene mera za unapređenje energetske efikasnosti

Grad Šabac će na osnovu svog iskustva sa biomasom izgraditi još jednu toplanu na biomasu snage 0,5 MW pored prve toplane (zajedno će davati 1 MW). Fotonaponske (FN) ćelije i geotermalna pumpa biće instalirane u skladu sa potrebama zgrade centra za obuku. U okviru trening centra koji deluje u okviru Centra za stručno usavršavanje Šabac biće osnovana „Akademiji za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije“ sa „pametnom sobom“ koja će biti otvorena za učenike i za javnost kako bi se upoznali i informisali o mogućnostima i koristima iste. Za potrebe Akademije nabavlja se električno vozilo i demontracioni trening modeli. U okviru Parka nauke u Centru za stručno usavršavanje, projektom je predviđeno instaliranje dečije ulične igre sa skakanjem koja će biti povezana sa pijezo električnim elementima i generisaće struju. Planirano je i 8 klupa sa punjačima te LED svetiljke koje treba da budu postavljene kod Trening centra i u centru grada.

Grad Nova Gradiška izgradiće solarnu elektranu od 500 kWh sa FN sistemom i akumulatorima na zemlji blizu autoputa, te će zajedno isporučivati 0,5 MW električne energije. Nova Gradiška će razviti i instalirati kontrolni sistem za pametno korišćenje energije. Nova Gradiška će u svom centru postaviti „Solarno drvo“ sa punjačima za mobilne uređaje.

Oba grada koriste energetski projekat za snabdevanje ukupno 16 javnih objekata socijalnog karaktera (svi su glavni potrošači u svojoj oblasti).

Aktivnost mapiranja biomase na širem području Nove Gradiške, od strane LAG „ Zapadna Slavonija“, daće nam uvid u njenu dostupnost tokom godišnjih doba i poslužiće kao polazno mesto za buduće inicijative.

U oba grada vršiće se prekogranična razmena iskustava i dobre prakse.

Podizanje svesti o odgovornoj energiji usmereno je ka široj javnosti, a naročito ka mališanima i mladima.

Ukupna vrednost projekta je 981.616,01 Evra, od čega je za Grad Šabac izdvojeno 481 649,43 evra.

Evropska Unija kofinasira ovaj projekat u ukupnom iznosu od 85% vrednosti projekta.