Trening centar je nastao kao deo aktivnosti u okviru SEED Step III projekta kojeg u Vladičinom Hanu realizuje Novosadski humanitarni centar. SEED program doprinosi zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu. Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation. Partneri u realizaciji programa su TARA International Consulting iz Novog Sada i organizacija Syri i Vizionit iz Peći.

Trening centar je deo aktivnosti u okviru Tehničke škole u Vladičinom Hanu. Tehnička škola obrazuje redovne učenike III i IV stepena u području rada: mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika, saobraćaj i šumarstvo i obrada drveta . Škola, takođe, upisuje i vanredne učenike za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

Jedan od smerova koji postoji u okviru Tehničke škole u Vladičinom Hanu je operater za izradu nameštaja, smer koji traje 3 godine i gde se školovanje na ovom profilu obavlja po modelu dualnog obrazovanja. Jedan deo obrazovanja odvija se u školi a drugi u partnerskoj kompaniji. Prednosti ovakvog načina obrazovanja je što su učenici tokom obrazovanja deo intenzivne saradnje škole i biznis kompanije, gde im je omogućeno sticanje neophodnog znanja kroz intenzivnu praksu za zanimanje koje je traženo od strane domaćih i stranih poslodavaca.

Učenici koji pohađaju ovaj smer će u narednom periodu deo praktične nastave pohađati upravo u Trening centru koji je opremljen sa jednom CNC mašinom, CNC strugom i CNC glodalicom.

Plan je da u narednom periodu Tehnička škola pored redovnih obrazovnih profila nudi uslugu prekvalifikacije i dokvalifikacije iz oblasti operater za CNC mašine za obradu drveta, što je omogućeno kroz Trening centar. Ostali obrazovni profili koji postoje u okviru škole su: elektromonter mreža i postrojenja, električar, tehničar drumskog saobraćaja, elektrotehničar za elektroniku na vozilima i tehničar za robotiku.

U okviru aktivnosti kroz SEED Step III projekat, izrađen je plan i program za obrazovanje operatera CNC mašine za obradu drveta.

NAZIV PROGRAMA:

OPERATER CNC MAŠINE ZA OBRADU DRVETA (CNC RUTER EMAX 7050V)

TRAJANjE PROGRAMA (U SATIMA): 180 sati

BROJ POLAZNIKA U GRUPI:  Od  6 – 8

SVRHA PROGRAMA (RADNE KOMPETENCIJE):

Savladavanjem programa osposobljavanja-obuke, usvajaju se sledeće radne kompetencije:

 • Sposobnost pripreme za CNC obradu;
 • Sposobnost organizovanja radnog mesta;
 • Obrada drveta na CNC RUTERIMA prema definisanoj tehnologiji;
 • Kontiunitet u kvalitetu rada i osiguranje kvaliteta celokupnog radnog procesa;

CILJ PROGRAMA:

Osposobiti polaznika da obavlja poslove rukovaoca/operatera na CNC RUTERU.

Posebni zadaci obuke:

 • Osposobljavanje za samostalan rad;
 • Razvijanje preciznosti;
 • Razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu;
 • Razvijanje pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi;

OPŠTI  ISHODI UČENjA:

Polaznici će biti osposobljeni da:

 • Razviju svest o neophodnosti korišćenja CNC mašina u svakodnevnom  životu i radu i značaju za razvoj društva.
 • Ovladaju korišćenjem  programa za kompjutersko upravljanje mašinama.
 • Upoznaju savremena ergonomska rešenja koja olakšavaju upotrebu računara i izgrade spremnost za praćenje novih rešenja.

Predavači:

Diplomirani mašinski inženjer Ivan Spasić, Tehnička škola Vladičin Han

Mašinski inženjer Nebojša Cvetković, Tehnička škola Vladičin Han