14.07.2022.Poseta predstavnika Gradske uprave iz Niša Marija Ranđelović, Miljan Ćirković načelnik Odeljenja društvnih delatnosti

Danas 14.07.2022. godine u poseti Trening centru Šabac bili su predstavnici Gradske uprave iz Niša gospođa Marija Ranđelović, gospodin Miljan Ćirković načelnik Odeljenja društvnih delatnosti,ispred grada Šapca goste su dočekali sekretar skupštine Ivana Čokanović i član gradskog veća Bojan Damnjanović. Kao primer dobre prakse imali […]

13.07.2022. Formiranje grupe za obuku – „Osnove korišćenja računara ( Windows, MS Word, MS Excel, Internet )“

U toku je formiranje grupe za obuku – „Osnove korišćenja računara ( Windows, MS Word, MS Excel, Internet )“ U Trening centru Šabac realizovaće se obuka – “ Osnove korišćenja računara ( Windows, MS Wors, MS Excel, Internet )“ Svrha programa je da polaznici ovladaju […]

12.07.2022. Polaganje završnog testa- Seminar za preduzetnike u proizvodnji jestivih gljiva

Danas 12.07.2022.godine u Trening centru Šabac, polaznici su po završenoj obuci- seminar za preduzetnike u proizvodnji jestivih pečuraka po principima „plave ekonomije“ u okviru projekta SEED STEP III polagali test provere znanja što im je uslov za dobijanje sertifikata – „Obuka za proizvodnju jestivih pečuraka“. […]

08.07.2022. Priprema za završni test- Obuka: Seminar za preduzetnike u proizvodnji jestivih pečuraka

Danas 08.07.2022.godine u Trening centru Šabac,polaznici obuke – seminar za preduzetnike u proizvodnji jestivih pečuraka po principima „plave ekonomije“ u okviru projekta SEED STEP III, obavljaju poslednje pripreme za test stečenog znanja koji će se održati sledeće nedelje u Trening centru,i po uspešnom položenom testu […]

07.07.2022. Seminar za preduzetnike u proizvodnji jestivih pecuraka po principima „plave ekonomije“

Danas 07.07.2022.godine u Trening centru Šabac se nastavlja teoriski i praktični deo obuke – seminar za preduzetnike u proizvodnji jestivih pečuraka po principima „plave ekonomije“, u okviru projekta SEED STEP III. Seminar sprovode treneri iz grada Šapca u saradnji sa Ivankom Milenković iz Eko Fungi-ja. […]

06.07.2022. Obuka za instalatera fotonaponskih sistema

U toku je formiranje grupe za “ Obuka za instalatera fotonaponskih sistema“ U Trening centru Šabac realizovaće se “ Obuka za instalatera fotonaponskih sistema“ Svrha programa je da polaznici usvoje znanja i radne veštine za instalatera fotonaponskih sistema. Cilj stručnog obrazovanja i sticanja kvalifikacije za […]

05.07.2022. Poziv za formiranje grupe- „Obuka za operativno korišćenje 3D štampača“

U toku je formiranje grupe za „Obuka za operativno korišćenje 3D štampača“  U Trening Centru Šabac realizovaće se „Obuka za operativno korišćenje 3D štampača“ Svrha programa  je da polaznici usvoje znanja i radne veštine  za operativno korišćenje 3D štampača. Cilj stručnog obrazovanja  i sticanja kvalifikacije […]