CENTAR ZA KOMPETENCIJE U HORTIKULTURI KULA

U saradnji Novosadskog humanitarnog centra, Opštine Kula i Lokalne akcione grupe „Srce Bačke“, krajem 2021. godine je osnovan Centar za kompetencije u hortikuturi – CKH Kula, koji pruža usluge stručne podrške lokalnim proizvođačima povrća, voća, cveća i meda, a u cilјu unapređenja proizvodnje i povećanja kvaliteta njihovih proizvoda.

CKH Kula je osnovan u okviru regionalnog programa „SEED Step III – podrška razvoju obrazovanja i zapošlјavanja“, u cilјu unapređenja uslova za zapošlјavanje žena i mladih, rodnu ravnopravnost i ekonomski razvoj lokalne zajednice. Program je finansiran sredstvima Austrijske razvojne agencije (ADA) i organizacije Volkshilfe Solidarität.

Hortikultura je grana agronomije koja primenjuje naučna saznanja u uzgoju voća, povrća, cveća, ukrasnog bilja i vinove loze. Dok je agronomija usmerena na tradicionalne ratarske kulture, hortikultura je usmerena na uzgoj tradicionalnih baštenskih useva i obuhvata arborikulturu (sadnja i nega drvenastih vrsta – drveća, žbunja i puzavica), cvećarstvo, pejzažnu hortikulturu, povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, enologiju i održavanje kvaliteta hortikulturnih proizvoda.

Onlajn anketa među poljoprivrednim gazdinstvima u Kuli, sprovedena početkom 2021.g. pokazala je veliku zainteresovanost proizvođača za podršku u stručnim obukama na teme suzbijanja biljnih bolesti, plasmana proizvoda, savremenih tehnologija u proizvodnji voća i povrća, uzgajanja biljaka u stakleniku, pčelarstva, kao i podršku u vidu mentorstva, te učešća na studijskim posetama i obezbeđenja stručne literature o plasteničkoj proizvodnji, zaštiti bilja, proizvodnji cveća, organskoj proizvodnji i sertifikaciji, pčelarstvu i proizvodnji jagode i maline.

Na osnovu rezultata ankete, sačinjen je Plan rada CKH Kula za 2021-2022. godinu koji sadrži predavanja na različite teme; razmenu informacija i povezivanje proizvođača sa relevantnim stručnjacima; najmanje jednu studijsku posetu uspešnim hortikulturnim preduzetnicima; osnivanje male biblioteke sa stručnom literaturom; uspostavljanje kontakata sa preduzećima zainteresovanim za kupovinu proizvoda ili uključivanje malih proizvođača kao njihovih dobavljača; te kontinuiranu podršku kroz pomoć u izradi projekata, biznis planova i razvoja poslovne ideje.

Prostorije za rad Centra za kompetencije u hortikuturi u zgradi Opštine Kula su opremljene nameštajem, opremom i malom bibliotekom. U njima se obavlјa najveći deo aktivnosti informisanja, savetovanja, obučavanja i umrežavanja proizvođača povrća, voća, cveća i meda u opštini Kula.