Obuka o licenciranju za pružaoce usluga socijalne zaštite namenjena je privatnim pružaocima usluga socijalne zaštite – udruženjima, agencijama i dr. – koji žele da steknu licencu u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije. Obuka pruža informacije o sistemu i proceduri licenciranja, uslovima koje pružalac usluga mora da ispuni kako bi stekao licencu, i druge informacije o ovoj temi.

Licenciranje pruzalaca usluga socijalne zastite