20.10.2023.Dan INTERREG saradnje

Dana 20.10.2023.godine u Naucno Tehnoloskom praku Novi Sad odrzan je dogoadjaj posvecen proslavi dana INTERREG saradnje.Ovaj dogadjaj okupio je studente,naucnike i predstavnike do sada implementiranih INTERREG projekata. Grad Sabac je dugogodisnji partner u projektima prekogranicne saradnje pa su rezultate uspesno realizovnih aktivnosti na ovom dogadjaju […]

30.10.2023. AGE + Savet

Dana 30.10.2023.godine u okviru projekta Age+ koji za cilj ima opštu dobrobit i socijalnu uključenost starijih ljudi,u Trening centru Šabac održan je sastanak povodom osnivanja Age+ Saveta,sa predstavicima lokalne samouprave i drugih društvenih organizacija posvećenih zajednici u kojoj ljudi mogu da stare na načine koji […]