Projekat Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja – SEED Support education and employment development

Projekat SEED (Support education and employment development), u okviru kojeg je nastalo Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u gradu Šapcu, ima za cilj doprinos zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju. Projekat je fokusiran na tri grane: privreda, obrazovanje i vladavina prava. Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität  uz finansijsku podršku Austrijske razvone agencije (ADA), a na teritoriji grada Šapca provodi ga Tara International Consulting doo Novi Sad. Grad Šabac se u ovom program razvijao kao primer dobre prakse na regionalnom nivou, zbog čega je imao posebnu ulogu u delu programa podrške u razvoju kapaciteta Partnerstva za zapošljavanje grada Šapca.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPE – Local partnership for employment), koje čine članovi Lokalnog saveta za zapošljavanje i Privrednog saveta grada Šapca, nastalo je tokom projekta SEED 2016. godine. Ovaj vid povezivanja postao je model funkcionisanja partnerstava za druge opštine i lokalne sredine, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. U okviru programa partnerstvo se razvija po uzoru na ono koje je razvijeno u Austriji – „Teritorijalno partnerstvo za zapošljavanje mladih“ – koje se u praksi sprovodi već više od deset godina i u skladu sa preporukama Evropskog socijalnog fonda (ESF). Šabac se u ovaj projekat uključio kao primer dobre prakse svojim Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, kojim se definišu mere za poboljšanje zapošljivosti i edukacija i pre/kvalifikacija nezaposlenih.

U okviru projekta SEED STEP II, a na inicijativu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Šapcu je 30. novembra 2018. opremljen i otvoren Trening centar namenjen profesionalnom osposobljavanju nezaposlenih, sa ciljem da se smanji broj onih koji traže posao i da poslodavci dobiju kvalifikovane radnike. 

Aktivnosti u okviru projekta SEED nastavljene  su, a u okviru SEED III otvoren je aneks Trening centra Šabac u kome su smeštene radionice za CNC, Akademija za energetsku efikasnost, Akademija za profesionalne veštine u građevinarstvu i srodnim disciplinama, Centar za kompetenciju u hortikulturi sa radionicom za proizvodnju gljiva po principima plave ekonomije, škola IT veština i škola engleskog jezika.

U sklopu kompleksa osnovan je i opremljen i „trening caffe“, zajednička sala za predavanja sa pametnom tablom, kreativna radionica, prostor za rad novoosnovanih firmi u vlasništvu mladih ljudi kao i prostor za delovanje „one stop shop – kluba za nezaposlene osobe“.