BESPLATNE OBUKE ZA NEZAPOSLENA LICA

Gradska uprava grada Šapca raspisuje JAVNI POZIV nezaposlenim licima za obuke. Dodatne informacije na telefon 064/81-71-753 ili na email trening.centar.sabac@gmail.com

TRENUTNO RASPISAN JAVNI POZIV ZA OBUKE

 1. Obuka za korišćenje računara ( Windows, MS Word, MS Excel, Internet ) – obuka traje 60 časova
 2. Obuka za rukovanje viljuškarom – obuka traje 120 časova
 3. Obuka za rad na numerički upravljanoj glodalici (CNC glodalici) – obuka traje 180 časova
 4. Obuka za instalatera fotonaponskih sistema – obuka traje 175 časova
OBUKE ZA KOJE ĆE BITI RASPISAN JAVNI POZIV
  1. Obuka za operativno korišćenje 3D štampača – obuka traje 40 časova
  2. Obuka za proizvodnju jestivih pečuraka – obuka traje 120 časova
  3. Obuka za  napredno korišćenje računara ( MS Word, MS Excel, poslovni internet ) – obuka traje 100 časova
  4. Obuku za Engleski jezik A1 – obuka traje 60 časova
  5. Obuka za montiranje solarno/toplovodnih sistema – obuka traje 175 časova
  6. Obuka za gasno zavarivanje – obuka traje 310 časova
  7. Obuka za elektrolučno i elektrootporno zavarivanje – obuka traje 400 časova
  8. Obuka za bravara – obuka traje 470 časova
  9. Obuka za postavljanje računarske opreme i održavanje računarskih mreža – obuka traje 115 časova
  10. Obuka za kvalitet – standarde sistema menadzmenta – obuka traje 77 časova

  • Gradska uprava grada Šapca će predmetni program realizovati sa Centrom za stručno usavršavanje – Trening centrom Šabac, kome je Rešenjem Agencije za kvalifikacije Republike Srbije odobren status Javnog priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih . Obuka će se sprovoditi tokom 2024.godine.

  • Pravo na prijavu imaju nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Šabac,imaju prebivalište na teritoriji grada Šapca i završenu srednju školu.

  • Prijave na osnovu Javnog poziva podnose se Gradskoj upravi grada Šapca na propisanom obrascu koji se može dobiti na jedinstvenom šalteru Gradske uprave grada Šapca ili preuzeti sa zvanične internet stranice. Uz obrazac prijave, potrebno je priložiti : uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Šabac, fotokopija lične karte ( za lične karte bez čipa, odnosno očitani podaci za lične karte sa čipom ) i kopiju završene stručne spreme.

  • Polaznicima koji uspešno završe obuku Centar za stručno usavršavanje Šabac, kao nosilac statuta Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih -, izdaće Uverenje, Potvrdu o savladanom programu za stečene kompentencije.

  • Javni poziv otovren je do popune mesta