Poštovana/i,

Agencija za kvalifikacije želi pre svega da se zahvali svim učesnicima nedavno održanog skupa Drugi nacionalni dijalog javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – drugih organizacija i poslodavaca. Vaše aktivno učešće značajno je doprinelo identifikovanju mogućnosti i izazova sa kojima se JPOA mogu susresti u radu.

Zahvaljujemo se na svim pitanjima koja ste postavili, a koja su značajna sa aspekta daljeg unapređivanja sistema neformalnog obrazovanja odraslih, obuka i kvaliteta rada JPOA.

Izazovi i mogućnosti koje smo tokom skupa prepoznali kao relevantne jesu:

1.Postupak sticanja statusa JPOA prema novom Pravilniku;

2.Prepoznavanje javnih isprava koje izdaju JPOA od strane poslodavaca;

3.Korišćenja resursa i sredstava na lokalnom nivou za finansiranja obuka obrazovanja odraslih;

4.Realizacija programa za sticanje andragoških kompetencija prema starom i novom Pravilniku.

Agencija za kvalifikacije će raditi na tome da iznađe najbolja rešenja za JPOA i odgovori na navedene izazove, u skladu sa dogovorom koji postigne sa relevantnim zainteresovanim stranama – nadležnim ministarstvima, institucijama i poslodavcima.

Priprema predloga programa KViS
Samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje
Akreditacija programa
Priprema predloga programa JPOA