Kroz predavanja o proizvodnji jagode na savremen način, posebno je potrebno razviti svest o očuvanju okoline kroz pravilnu agrotehniku, primenu pesticida, bezbedno odlaganje i uklanjanje ambalaže pesticida i ostalog hemijskog otpada. Na taj način naš proizvođač postaje SAVREMEN, OBRAZOVAN, KONKURENTAN NA TRŽIŠTU SA RAZVIJENOM EKOLOŠKOM SVEŠĆU.

Tradicionalni poljoprivredni proizvođači sa prelaskom na savremeni način uzgajanja i mladi početnici u proizvodnji jagode su ciljna grupa.

Tako se obezbeđuje sve više edukovanih proizvođača jagode savremenim metodama proizvodnje jagode u svežem stanju.

Obuka i edukacija:

1. Priprema zemljišta za sadnju (obrada i analiza zemljišta)2. Postavljanje bankova, folija i sistema za navodnjavanje,

3. Izbor sortimenta,

4. Pravilna sadnja,

5. Prihrana mineralnim đubrivima i navodnjavanje,

6. Primena pesticida sa obukom o zaštiti živog sveta,

7. Nega i zaštita,

8. Pravilna berba i skladištenje

Prioritet nam je unapređenje znanja i stručnosti  ljudskih resursa za konkurentnu proizvodnju jagode na našem terenu.