Danas 07.07.2022.godine u Trening centru Šabac se nastavlja teoriski i praktični deo obuke – seminar za preduzetnike u proizvodnji jestivih pečuraka po principima „plave ekonomije“, u okviru projekta SEED STEP III.

Seminar sprovode treneri iz grada Šapca u saradnji sa Ivankom Milenković iz Eko Fungi-ja.

Polaznici su utvrđivali dosadašnje stečeno praktično i teorisko znanje,uz interaktivno učešće u finaliziranji ove obuke.