Dana 13 i 14.03.2024. godine u Trening centru Šabac realizovana je stalna konferencija gradova i opština SKGO u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave organizuje obuke na kojima će polaznici steći znanja o aktuelnim propisoma i procedurama za zapošljavanje kao i metodama i tehnikama za odabir kadrova. Obuke su namenjene zaposlenima u lokalnim samoupravama koje se bave poslovima odabira kadrova i učestvuju u procesu zapošljavanja, a koji će biti obučeni za sprovođenje postupka popunjavanja upražnjenih radnih mesta u državnim organima prema kriterijumima, kao i za proveru kompentencija kandidata u izbornom projektu.