U toku je formiranje grupe za „Obuka za operativno korišćenje 3D štampača“

 U Trening Centru Šabac realizovaće se „Obuka za operativno korišćenje 3D štampača“

Svrha programa  je da polaznici usvoje znanja i radne veštine  za operativno korišćenje 3D štampača.

Cilj stručnog obrazovanja  i sticanja kvalifikacije za operativno korišćenje 3D štampača je osposobljavanje lica za izradu delova i modela na 3D štampaču.

Neophodnost stalnog prilagođavanja  promenljivim zahtevima  tržišta  rada dovodi do potrebe  kontinuiranig obrazovanja  i stručnog usavršavanja.

 Obuka traje  40 časova i kroz module polaznici će savladati sledeće veštine:

Osnovna obuka na računaru

Osnovna obuka za rad u programu CURA

Uvod u 3D modelovanje i 3D štampanje

Izbor softvera za 3D modelovanje

3D prototip- priprema 3D modela za štampanje

Optimizacija -usavršavanje kreiranog modela

Pravo na prijavu imaju sva nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i završenu srednju školu.