05.07.2022. Poziv za formiranje grupe- „Obuka za operativno korišćenje 3D štampača“

U toku je formiranje grupe za „Obuka za operativno korišćenje 3D štampača“  U Trening Centru Šabac realizovaće se „Obuka za operativno korišćenje 3D štampača“ Svrha programa  je da polaznici usvoje znanja i radne veštine  za operativno korišćenje 3D štampača. Cilj stručnog obrazovanja  i sticanja kvalifikacije […]