Centar za Stručno usavršavanje Šabac nastavlja sa organizacijom programa za nezaposlena lica. U okviru Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje, uz podršku Grada trenutno se realizuje osnovna informatička obuka za zainteresovane koji žele da steknu nova znanja, veštine i oblasti IT i postanu konkurentni na tržištu rada.

– Pozitivno iskustvo prethodne obuke gde su dva polaznika pronašla posao bila je dodatni motiv da organizujemo nov ciklus. Nadamo se da ćemo i sada povećati kompetencije učenika programa kako bi lakše pronašli posao – rekao je Branko Filipović, direktor CSU i osvrnuo se na prethodne uspešno završene programe.

Planirano je da pomenutni akreditivani JOPA program traje časova 60, i po završetku učesnici će dobiti sertifikate. Predavači profesori informatike Aleksandar Brkić i Dušan Kojić ističu da je osnovni cilj da nezaposleni lakše pronađu radno angažovanje.

– Danas je teško zamisliti svkodnevni život, ali i posao bez modernih tehnologija i interneta, te je poznavanje ove sfere od izuzetnog značaja. Zbog toga smo odlučili da kroz četiri modula našim polaznicima pomognemo da steknu osnovna znanja iz informatike (Windows, MS Word, MC Excel, internet) – rekao je profesor infromatike i tehnike Aleksandar Brkić.

Tokom realizacije programa biće poštovane sve obavezne i preporučene mere zaštite svih učesnika obuke u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.