U Centru za stručno usavršavanje u januaru je održana prva u nizu akreditovanih obuka JPOA, namenjenih nezaposlenima, koje će se u narednom periodu održavati u našoj ustanovi.

Agencija za kvalifikaciju Republike Srbije je krajem prošle godine akreditovala još dva programa obuka koji će se realizovati u CSU i Trening_centru_Šabac radi poboljšanja kompentencija Šapčana koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi na što lakši način našli put do novog posla.

Branko Filipović, direktor CSU Šabac je ovom prilikom iskazao zadovoljstvo zbog novog statusa koji sada ima CSU – javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih. A podršku i doprinos realizaciji pruža i Dušan Kojić, dipl. inženjer informacionih tehnologija i stručni saradnik u CSU koji će u narednom periodu obučiti naše sugrađane da se lakše i brže služe računarom.

U cilju profesionalnog obučavanja nezaposlenih u Centru za stručno usavršavanje Šabac održana je osnovna informatička obuka koju kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja finansira grad Šabac. Polaznike obuke pozdravio je Nemanja Pajić, predsednik Skupštine grada Šapca.

-Grad Šabac preko Lokalnog akcionog plana zapošljavanja finansira obuku za one sugrađane koji žele da se usavrše i steknu nova znanja kako bi lakše došli do posla. Mnoge firme šalju svoje radnike na dodatne obuke kako bi poboljšali svoje kompetencije, a ovom prilikom ih pozivam da iskoriste ovu priliku za obuku. U okviru Trening centra radimo obuke za one poslodavce koji žele da angažuju i obuče nove radnike. Neke od njih su već akreditovane, tako da polaznici dobijaju verifikovane sertifikate. Izlazimo u susret našim građanima kako bi, pre svega, došli do posla, unapređujući svoje kompetencije – rekao je Pajić.

Obukom su kroz 60 sati obuhvaćene teorijska i praktična nastava, a polaznici ističu da je poznavanje rada na računaru bitan faktor u povećanju mogućnosti zapošljavanja, te će im organizovanje ovakvih obuka mnogo značiti.
Šabački Trening centar nastao je kroz projekat SEED STEP II, koji je finansirala Austrijska razvojna agencija, a realizovan je sa organizacijom Volkshilfe solidarität.