Dana 30.06.2023.godine grad Šabac bio je domaćin uvodne konferencije projekta „AGE +”, koja je održana u prisustvu predstavnika Grada Šapca i Grada Sombora na najvišem nivou. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici brojnih udruženja iz Šapca, Sombora, kao i predstavnici Novosadskog humanitarnog centra i opštine Surdulica koji su partneri na projektu.

Projekat „AGE +” ima za cilj stvaranje zajednice prilagođene potrebama starijih kroz međugeneracijske aktivnosti, socijalnu inkluziju starijih lica i jačanje kapaciteta u oblastima socijalne zaštite, zdravstva i nege. Aktivnosti u toku projekta sprovodiće se u više nivoa, kroz izradu strateških dokumenata za unapređenje položaja starijih lica, kroz obuke za lokalne pružaoce socijalnih i zdravstvenih uloga i uspostavljanje lokalnih centara međugeneracijske solidarnosti.

Projekat finansira Austrijska razvojna agencija i organizacija Volkshilfe Solidaritat, a sprovodi Tara International Consalting doo iz Novog Sada.

Na današnjoj konferenciji potpisan je Memorandum o saradnji, predstavljena su osnovna polazišta, analiza potreba, kao i aktivnosti i ciljevi projekta.