U okviru SEED STEP III projekta i Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Šapca, dana 26.09.2022.godine u Trening centru Šabac počela je besplatna „Obuka za montre / specijaliste za solarno-toplovodne sisteme “ za nezaposlena lica.

Obuka traje 175 časova i kroz module polaznici će savladati sledeće veštine:

-Energetska efikasnost,

-Razmena toplote,

-Konstrukcije toplovodnih sistema,

-Tehnička dokumentacija,

-Zaštita na radu,

-Solarni toplovodni sistemi,

-Praktična nastava.

Polaznicima koji obuku uspešno završe Centar za stručno usavršavanje kao nosilac statuta javnog priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za izvođenje programa “ Obuka za montere/specijaliste za solarno-toplovodne sisteme“ izdaće potvrdu o savladanom programu.