Dana 26.07.2022.godine u Trening centru Šabac realizovana je radionica iz Hortikulture na temu uzgoja ruža.

Seminar su sproveli stručnjaci iz Centra  za kompentencije u Hortikulturi iz grada Šapca. 

Seminaru su prisustvovali korisnici Udruženja invalida rada Šapca, penzioneri i sugrađani grada Šapca.

Prisutni su imali priliku da nadograde dosadašnje  znanje i razmene iskustva o pravilnoj sadnji nezi i uzgoju ruža.

Takodje prisutni su postali korisnici kluba Trening centra Šabac, gde su im uručene klubske kartice.

Korisnici su posle seminara obišli naš Trening centar i aneks zgradu Trening centra Šabac koja je energetski efikasan objekat sa opremljenim radionicama za akreditovane obuke iz oblasti Hortikulture,održivih izvora energije,građevinarstva,upravljanje CNC mašinom, IT veštinama kao i Engleskog jezika. U obilasku zgrade upoznali smo ih sa projektom SEED STEP III  finansiran od strane Austrijske razvojne agencije i projektima 3E i BIOSOL koji se finansiraju unitar IPA programa koji finansira Evropska unija.

Posle seminara i obilaska zgrada  nastavili su druženje u Trening kafeu.