Dana 26.07.2022.godine u Trening centru Šabac po završenoj obuci – Seminar  za preduzetnike  u proizvodnji jestivih pečuraka po principima “ plave ekonomije“ u okviru projekta SEED STEP III koji je finansiran iz sredstava  Austrijske razvojne agencije i grada Šapca, polaznicima su uručeni sertifikati – Obuka za proizvodnju jestivih pečurkaka.

Predstavnici Tara International Consulting iz Novog Sada, koji sprovode program SEED STEP III  su predstavili predstojeći poziv za grantove ženama,početnicama  u preduzetništvu u  sektrou uzgoja gljiva.

Trening centar Šabac i treneri  će pratiti naše prve polaznike ove obuke, njihov rad,proizvodnju i prodaju.