Ciklus obuka za nezaposlene nastavljamo obukom za osnove korišćenja računara (Windows, MS Word, MS Excel, internet).

Obuka se odvija u okviru Trening centra koji je deo Centra za stručno usavršavanje Grada Šapca i deo je projekta SEED 3 koji u saradnji sa Gradom Šapcem provodi Tara International Consulting doo iz Novog Sada, a podržavaju organizacija Volkshilfe Solidaritet iz Beča i Austrijska razvojna agencija.

Centar za stručno usavršavanje Šabac poseduje status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih JPOA na osnovu rešenja Agencije za kvalifikaciju.

Vizija Centra je da se kroz nove akreditacije JPOA u skladu sa zakonom razvija u savremeni Centar za obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada.