Sa ciljem jačanja kompetencija naših polaznika u Trening centru Šabac realizujemo obuku Engleski jezik A1 za nezaposlena lica. Poznavanje jezika jedna je od važnih komparativnih prednosti na tržištu rada, zbog čega smo uvereni da će i kroz ovu obuku, stičući nova znanja, polaznici imati bolje šanse u pronalaženju posla.

Trening centar je deo Centra za stručno usavršavanje Grada Šapca i deo projekta SEED 3 koji u saradnji sa Gradom Šapcem provodi Tara International Consulting doo iz Novog Sada, a podržavaju organizacija Volkshilfe Solidaritet iz Beča i Austrijska razvojna agencija.

Centar za stručno usavršavanje Šabac poseduje status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih JPOA na osnovu rešenja Agencije za kvalifikaciju. Vizija Centra je da se kroz nove akreditacije JPOA u skladu sa zakonom razvija u savremeni Centar za obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada.