Obuka na CNC glodalici održavaće se u Trening centru Šabac, koji funkcioniše u okviru CSU Šabac.

Trening centar Šabac nastao je kroz projekat „SEED STEP II“ – Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja, koji je finansirala Austrijska razvojna agencija, a realizovan je sa organizacijom Volkshilfe Solidarität i Tara International Consulting doo Novi Sad, a nastao je u saradnji sa gradom Šabac i osnovanim Partnerstvom za zapošljavanje grada Šapca. Trenutno je u realizaciji projekat SEED Step III u okviru koga se odvijaju treninzi za nezaposlene osobe po ranije akreditovanim programima.

48 polaznika pohađaće obuke, tokom kojih će steći neophodna znanja i veštine koje su im potrebne za lakše pronalaženje posla. Usklađivanjem kompetencija nezaposlenih lica sa zahtevima tržišta rada, a zaposlenih sa zahtevima poslodavaca, bićemo u mogućnosti da podignemo nivo kompetencija polaznika obuka što će rezultirati većim zapošljavanjem nezaposlenih lica. Obuke se finansiraju iz sredstava Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Šapca.

Centar za stručno usavršavanje Šabac poseduje status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih JPOA na osnovu rešenja Agencije za kvalifikaciju. Vizija Centra je da se kroz nove akreditacije JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA OBRAZOVANJA ODRASLIH u skladu sa Zakonom i obrazovanju odraslih, razvija u savremeni Centar za obrazovanje odraslih, u skladu sa potrebama tržišta rada.