U okviru biznis komponente projekta SEED, dana 21.09.2022.godine potpisan je Memorandum za uspostavljanje i razvoj saradnje između Trening centra Šabac – Centra za stručno usavrašavanje Šabac i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Novitas Consult“ Šabac.

Predmet ovog Memoranduma je uspostavljanje i razvoj saradnje,a obuhvata sve oblike i procese povezivanja u oblasti obrazovanja odraslih i obuka, radi ostvarivanja zajedničkih projekata i aktivnosti.

Opšti ciljevi,svrha i aktivnosti saradnje su:

Zajedničke inicijative u oblasti obrazovanja odraslih,obuke za osobe sa invaliditetom i drugih marginailizovanih grupa sa ciljem sticanja novih veština i znanja,

Izrada i realizacija zajedničkih projekata kako domaćih tako i međunarodnih i apliciranje relevantnim organizacijama i institucijama koja obezbeđuju finansijska sredstva,

Jačanje i širenje međunarodne saradnje Potpisnika Memoranduma sa srodnim institucijama i centrima u svetu,

Organizovanje i održavanje konferencija,seminara i predavanja u oblasti obrazovanja i obuka osoba sa invaliditetom,

Organizovanje i održavanje konferencija,seminara u cilju promovisanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI i Zakona o socijalnom preduzetništvu.