Dana 19.07.2023.godine u Trening centru Šabac, održana je fokus grupa za zaposlene  u relevantnim institucijama i organizacijama koje se bave problemima  građana starije  životne dobi u gradu Šapcu.

Fokus grupa je deo aktivnosti projekta Age+, koji  realizuje Tara International Consulting doo iz Novog Sada u saradnji sa gradom Šapcem, a čiji je cilj podrška starijim osobama kroz  međugeneracijsku akciju, izgradnju zajednica prilagođenih potrebama starije populacije i jačanje kapaciteta u oblastima socijalne zaštite, zdravstva i nege.

Učesnici fokus grupe su  međusobno razgovarali o položaju  starijih osoba i o predlozima za unapređenje položaja starijih lica, sa voditeljkom grupe Jarmilom Bujak Stanko.

Učesnici su bili predstavnici centra za socijalni rad Šabac, Gerontološkog centra Šabac, direktorka Doma Zdravlja Draga Ljočić Šabac,predstavnica fonda Humano srce Šabac,predstavnica socio-humanitarne organizacije Caritas, direktor centra za stručno usavršavanje Šabac,sekretar skupštine grada Šapca.