Danas 17.06.2022. godine se nastavlja seminar za preduzetnike u proizvodnji jestivih pečuraka po principima „plave ekonomije“,u okviru projekta SEED STEP III.

Seminar sprovode treneri iz grada Šapca u saradnji sa Ivankom Milenković iz Eko Fungi-ja, gde će se sledeće nedelje obaviti praktični deo obuke.

Tamo će naši polaznici praktično videti sistem gajenja gljive Bukovače i sve uslove za gajenje kvalitetne pečurke.

Obuka na mašinama Centra za Hortikulturu je ispraćena prisustvom RTS-a.