U okviru biznis komponente projekta  SEED, dana 16.09.2022.godine u Trening centru Šabac održana je 14.redovna sednica skupštine – Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  Republike Srbije ( UIPS ).

Prisutne je pozdravio Branko Filipović, direktor Centra za stručno usavršavanje Šabac, Jelena Milošević, članica Gradskog veća Grada Šapca za socijalnu politiku, Vera Pešut rukovodilac Grupe za podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje ,boračka i socijalna pitanja, Aleksandra Kuhar, rukovodilac Odeljenja za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom je predstavila rad Javnog fonda za stipendije, razvoj, invalidnost i izdržavanje Republike Slovenije. Na redovnoj sednici razmatrana je problematika preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i usvajanje zaključka o aktivnostima UIPS-a usmerenim na poboljšanje njihovog položaja.