U okviru SEED STEP III projekta i Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Šapca, dana 13.10.2022. godine u Trening centru Šabac održan je susret polaznika obuka na projektu „Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja“ ( SEED STEP III)

U prostorijama Trening centra Šabac održavaju se obuke za nezaposlena lica iz oblasti korišćenja računara,Engleskog jezika, instalacija fotonaposnkih sistema, montera/ specijalista za solarno toplovodne sisteme.

Današnji rad uključio je i susret svih polaznika navedenih obuka u cilju razmene iskustava,razgovora o obukama i o budućem traženju zaposlenja.

Pored susreta polaznika obuka, potpisani su ugovori za dodelu grantova ( bespovratnih sredatava ).

Pet preduzetnica je potpisalo ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku opreme i materijala nakon završene obuke. Četiri žene će uzgajati Bukovače, a jedna će se baviti cvećarstvom.

Korisnice grantova dobiće i mentorsko praćenje u početnoj fazi proizvodnje.

Grantovi su osmišljeni u saradnji grada Šapca i SEED programa koji se finansira sredstvima Austrijske razvojne agencije i organizacije Volkshlife Solidarität, a sprovodi ih Tara International Consulting d.o.o. iz Novog Sada.