U okviru SEED Step III projekta, Tara International Consulting doo (TARA IC) otvara Konkurs za grantove – bespovratna sredstva za proizvodne preduzetničke inicijative, u cilju podrške osnaživanju i samozapošljavanju žena i mladih, a takođe i zaštite životne sredine na teritoriji Grada Šapca.

Projekat SEED Step III je regionalni projekat podrške obrazovanju i zapošljavanju. Sprovode ga Volkshilfe Solidaritaet (Austrija) i njegovi implementacioni partneri: TARA International Consulting kao regionalni partner i Novosadski humanitarni centar i Siri i Vizionit kao lokalni partneri. Program finansiraju Austrijska razvojna agencija (ADA) i Volkshilfe.

Ukupna vrednost po grantu je oko 3.800 EUR, a svaki grant se sastoji od: 1) Materijala/opreme (mašine, uređaji, oprema, potrošni materijal, nameštaj i drugi neophodni artikli za pokretanje i razvoj sopstvenog biznisa) u vrednosti od 3.500 EUR i 2) Obuke/mentoring iz relevantne oblasti, za šta je izdvojeno oko 300 EUR (TARA IC će pokriti sve troškove učešća dobitnika grantova na obukama. Učešće na obuci je obavezno za dobitnike grantova.)

Na konkurs za SEED Step III bespovratna sredstva mogu da se prijave pojedinci, preduzetnici i firme sa područja Grada Šapca koji žele da započnu sopstveni posao ili unaprede postojeći. Uslov je da delatnost postoji najmanje godinu dana pre datuma objavljivanja ovog poziva.

Grantovi su namenjeni mladima (osobama mlađim od 30 godina) i ženama (bez obzira na starost). Pored toga, grantovi su namenjeni isključivo za proizvodne delatnosti koje su zasnovane na principima Plave ekonomije – inovativno i održivo korišćenje raspoloživih resursa i zaštita životne sredine, reciklaža i ponovna proizvodnja, obnovljivi izvori energije, smanjenje otpada u najširem mogućem smislu, bilo da se odnosi na resurse, vreme ili energiju.

Poziv za prijave i aplikacioni obrazac mogu se naći na web stranici:

http://taraic.eu/tender-nabavke/

Прикажи превод