kvalifikacije

Odgovori na često postavljana pitanja(FAQ)

 

Trening Centar Šabac

Sve naše obuke su akreditovane kod Agencije za kvalifikacije Republike Srbije.

Sertifikati su priznati od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i važe na teritoriji Republike Srbije

  • Nezaposlena lica (finansira grad Šabac)
  • Zaposleni – troškove snosi poslodavac

Sve obuke se sprovode u skladu sa standardima kvalifikacija koje propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Obuke su koncipirane tako da se većina obuke sprovodi praktično.

Na osnovu istraživanja tržišta rada koje radimo u kontinuitetu i iskazanim potrebama organizujemo i sprovodimo obuke.