About Course

SVRHA PROGRAMA

Primena osnovnih principa Plave ekonomije kroz primer proizvodnje pečuraka i savaladavanje tehnika uzgoja radi formiranja profitabilnih jedinica – malih preduzeća ili gazdinstava

CILj PROGRAMA

Savladavanje savremenih tehnika uzgoja pečuraka koji su se pokazali kao perspektivni i relevantni za razvoj malog biznisa, kako sa aspekta profitabilne proizvodnje tako i sa aspekta proizvodnje visoko vredne hrane, konkurentne na domaćem i svetskom tržištu.

Kadrovi potrebni za ostvarivanje:

teorijske nastave:, Mr Ivanka Milenković
praktične nastave: dr Jovana Vunduk; Predrag Srdanović, Jelena Berić, Maja Mandić, Olivera Kikaknović

 

What Will You Learn?

 • 1. Sagledavanje, razumevanje i usvajanje principa inovativnih tehnoloških koraka i modela proizvodnje gajenih jestivih gljiva na principima Plave ekonomije
 • 2. Potpuno objašnjenje tehnologije, njeno učenje i potpuna mogućnost samostalne primene
 • 3. Usvajanje tehničkog znanja neophodnog za uspostavljanje profitabilnog gajilišta
 • 4. Upoznavanje sa modelom planiranja u domenu uzgoja gljiva, sagledavanje finansijskih zahteva i efekeata
 • 5. Usvajanje principa tržišnog takmičenja i stvaranje mogućnosti za uspešnost u toj trci
Free
Free access this course

Material Includes

 • 120 časova obuke
 • Potvrdu o završenoj obuci

Requirements

 • Računar (obezbeđen u Trening centru)
 • Sveska
 • Olovka
 • Uređaj za preradu celuloznog otpada (obezbeđen u Trening centru)

Audience

 • Оsim volje i želje za radom i učenjem, polaznik ne treba da poseduje nikakve druge kvalifikacije osim završene osnovne škole