About Course

OPŠTI OPIS PROGRAMA

Program obuke je namenjen osposobljavanju polaznika za analize i primenu: standardizacije, standarda za sisteme menadžmenta-izradu potrebne dokumentacije za njihovu sertifikaciju i akreditaciju,sprovođenje internih provera i stalnih poboljšavanja .Polaznik će biti obučen za projektanta-analitičara-internog proverivača za sisteme menadžmeta. Po završetku obuke polaznik može da radi i na poslovima projektovanja dokumentacije integrisanih sistema menadžmenta,analitičara za (kvalitet proizvoda/usluge, zaštiti životne sredine,bezbednosti i zdravlja na radu…),pripremi i sprovođenju intrnih provera integrisanih sistema menadžmenta i njihovom stalnom poboljšavanju kao i širenju kulture kvaliteta i poboljšanje kvaliteta življenja našeg naroda
Obuka je namenjena unapređivanju znanja, veština, liderstva i sposobnosti odraslih za donošenje odluka kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu, što vodi ostvarivanju višeg stepena kvaliteta života i društveno odgovornog ponašanja.

CILj PROGRAMA

Cilj programa je da:
a) polaznike upozna sa područjima primene standarda grupe Standarda: SRPS ISO 9000 SRPS ISO 14000 , SRPS ISO 45000 , SNO 9000,SRPS ISO 19011, SRPS ISO 10005:2007, SRPS ISO 22000,SRPS ISO 27000, SRPS ISO 31000..;
Predmet obuke je teorijska i praktična obuka polaznika u skladu sa principima, kriterijumima i postupcima praktične primene sistema menadžmenta u organizacijama/ustanovama.
b) polaznici uoče povezanost i uslovljenost znanja iz oblasti različitih sistema menadžmenta za prjektovanjem, praktičnom primenom, internom proverom, sertifikacijom i stalnom poboljšavanju-održavanju integrisanih sistema menadžmenta;
v) kod polaznika razvije disciplinu i osećaj pune odgovornosti za širenje misije o kvalitetu kao kulturi življenja našeg naroda ;
g) doprinese osposobljavanju polaznika za kvalifikovane proveravače sistema preko prve i druge strane.

Trajanje programa:

77 sati

PREDAVAČ:

mr.Marko Radović,dipl.maš.inž., Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Show More
Free
Free access this course