Detaljne informacije

SVRHA PROGRAMA
Svrha programa je da se polaznici jezički osposobe da komuniciraju na engleskom jeziku.

CILj PROGRAMA
Cilj ovog kursa je da polaznici steknu osnovna znanja iz engleskog jezika, upoznaju osnovne strukture iz gramatike, da steknu elementarni vokabular i razvijaju jezičke veštine obrađujući njima prilagođene teme.

PREDAVAČI:

Profesori engleskog jezika: Sanja Čonjagić, Dragana Petrović, Biljana Simišić.

 

Šta ćete naučiti na obuci

 • 1. Polaznik je u stanju da razume i upotrebljava familijarne i svakodnevne izraze, kao i proste rečenice koje mu pomažu da zadovolji neke konkretne potrebe
 • 2. Ume da predstavlja drugoga i postavlja pitanja o nekoj osobi, kao npr. O mestu stanovanja, poznanstvima, imovini, te da odgovara na isti tip pitanja
 • 3. U stanju je da vodi jednostavnu komunikaciju ukoliko sagovornik polako i razgovetno govori i želi da pomogne
Free
Prijavite se

Sadržaj obuke

 • 60 časova obuke
 • Knjiga
 • Materijali za vežbanje
 • Potvrdu o završenoj obuci

Potrebno za obuku

 • Računar (obezbeđen u Trening centru)
 • Sveska
 • Olovka
 • Knjiga (obezbeđena u Trening centru)

Potrebni zahtevi za pohadjanje obuke

 • Za osnovni nivo engleskog nije potrebno da polaznik poseduje predznanje.
English EN Serbian SR