Projekat Age+ ima za cilj podršku starijim osobama kroz međugeneracijske aktivnosti, izgradnju zajednica koje su prilagođene potrebama rastuće populacije starijih od 65 godina i jačanju kapaciteta u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite.Projekat je regionalnog karaktera, na teritoriji grada Šapca i Sombora sprovodi Tara International Consulting doo uz finansijsku podršku Volkshilfe Solidaritet i Austrijske razvojne agencije.U okviru ovog projekta formiran je Savet za unapređenje položaja starijih u lokalnoj zajednici grada Šapca i donet je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starijih, kako bi starije osobe imale svoj glas u donošenju odluka i kako bi se sama zajednica vremenom približila nečemu što se zove zajednica prilagođena starijima (agefriendly), koja pruža podršku starijima, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.Jedna od planiranih aktivnosti projekta „Age+“ bila je studijska poseta Austriji od strane predstavnika svih relevantnih ustanova uključenih u realizaciju projekta. Studijska poseta je realizovana od 13. do 17. maja 2024. godine.Tokom studijske posete Austriji, delegacija iz Šapca, imala je priliku da razgovara sa predstavnicima Saveznog ministarstva za socijalna pitanja, zdravstvo, brigu i zaštitu potrošača, predstavnicima Volkshilfe organizacije, organizacije Kuće za život (Häuser zum Leben), Crvenog krsta u Beču, Caritasa u Beču, Caritasa Socialis kao i da obiđu njihove radne prostorije u kojima se pružaju usluge socijalne zaštite kao što su Klubovi za učenje, Klubovi za penzionere, Kuće za smeštaj, Dnevni boravak za starije osobe sa demencijom, Stanovanje za žene žrtve nasilja, samohrane majke i starije osobe.Delegacija je imala priliku da prisustvuje času plesa za starije osobe koji se održao na manjem gradskom trgu u blizini Kluba za penzionere.Studijska poseta Austriji u okviru projekta „Age+“ je imala za cilj prikaz primera dobre prakse, jačanje kompetencija ustanova i njihovo umrežavanje za pružanje podrške starijima kroz međusektorsku saradnju, podsticanje međugeneracijske solidarnosti, razumevanja i suživota, kao i stvaranja preduslova za širu socijalnu koheziju između generacija.