About Course

OPŠTI OPIS PROGRAMA
Rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta je osposobljen za samostalno obavljanje poslova pripreme, pregleda i upotrebe sredstava unutrašnjeg transporta- viljuškara,uz poštovanje mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. Obučen je za: proveru ispravnosti sredstava unutrašnjeg transporta pre puštanja u rad; za upravljanje i rukovanje sredstvima unutrašnjeg transporta; kontrolu rada svih sklopova sredstava i otklanjanje manjih kvarova unutrašnjeg transporta tokom rada; reagovanje u slučaju nezgode ili nesreće; popunjavanje odgovarajuće dokumentacije o sredstvu unutrašnjeg transporta i teretu; smeštanje i obezbeđivanje tereta u skladu sa svojstvima tereta. Najčešće radi u skladištima, lukama, terminalima ili u proizvodnim industrijskim pogonima, poštujući važeću regulativu i mere bezbednosti i zdravlja na radu. Delotvorno komunicira i sarađuje sa nadređenima i saradnicima prilikom obavljanja zadataka i aktivno doprinosi kulturi uvažavanja i saradnje. Svrsishodno primenjuje tehničke informacije, informaciono – komunikacione tehnologije (IKT) i unapređuje njihovu primenu kroz učenje i usavršavanje. Nivo opštih i stručnih znanja, veština, sposobnosti i stavova u okviru stečenih kompetencija, rukovaocu sredstvima unutrašnjeg transporta prevashodno omogućava zapošljavanje i nastavak školovanja u datoj stručnoj oblasti.

CILj PROGRAMA
Cilj teorijskog dela obuke je da se polaznici upoznaju sa pojmom viljuškara, principima po kojim funkcioniše, njegovim sastavnim delovima i kako se redovno čisti i održava. Takođe, kandidati će naučiti kako da primene bezbednosne mere, koriste zaštitnu opremu i pravilno popune tehničku dokumentaciju. Cilj praktičnog dela programa je da se kandidati osposobe za kretanje viljuškarom na uzbrdicama i nizbrdicama, po kosim terenima, da pravilno utovaraju i istovaraju kamione i druga teretna sredstva, odlažu teret na regale, pune i parkiraju viljuškar. Na praktičnom delu programa, kandidati će naučiti i da kombinuju više manipulativnih radnji sa i bez tereta, da se kreću viljuškarom po poligonu i koriste komandne instrumente i ručne poluge.

Trajanje programa:

120 sati

PREDAVAČI:

Bojan Ćurčić- Diplomirani inženjer saobraćaja
 

Show More
Free
Free access this course