About Course

SVRHA PROGRAMA
Svrha programa je da polaznici ovladaju osnovnim komandama programa za obradu teksta i tabelarnih podataka, kao i da se osposobe za korišćenje interneta i njegovih servisa

CILj PROGRAMA
Cilj programa je sticanje znanja, ovladavanje veštinama i formiranje vrednosnih stavova koji doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za dalji život i rad u savremenom društvu, kao i osposobljavanje učesnika programa da efikanso i racionalno koriste računare u budućem radu.

PREDAVAČI:

1. Kojić Dušan master inženjer informacione tehnologije, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu
2. Brkić Aleksandar master profesor tehnike i informatike, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu

 

Show More

What Will You Learn?

 • 1. Razviju svest o neophodnosti korišćenja računara u svakodnevnom životu i radu, značaju informatike za funkcionisanje i razvoj društva;
 • 2. Ovladaju korišćenjem programa za obradu teksta i tabelarnih podataka. Kreiraju dokumente u kome su integrisani tekst, slika, tabela i pravilno koriste internet kao globalnu svetsku mrežu na osnovnom nivou.
Free
Free access this course

Material Includes

 • 60 časova obuke
 • 4 modula
 • Osnove korišćenja računara (Windows) - 5 časova
 • MS Word - 22 časa
 • MS Excel - 23 časa
 • Internet servisi - 10 časova
 • Potvrdu o završenoj obuci

Requirements

 • Računar (obezbeđen u Trening centru)
 • Sveska
 • Olovka

Audience

 • Za pohađanje ovog programa nisu neophodni nikakvi posebni ni specifični usloviZa pohađanje ovog programa nisu neophodni nikakvi posebni ni specifični uslovi.