Dana 28.12.2023.godine u okviru projekta Age+ koji za cilj ima opštu dobrobit i socijalnu uključenost starijih lica u Trening centru Šabac održan je sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i Udruženja penzionera povodom kao i predstavnicima ostalih organizacija i institucija- članova radne grupe za osnivanje Age+ saveta i izradu lokalnog akcionog plana,čiji je cilj unapređenje položaja starih i njihovo aktivnije učešće u životu lokalne zajednice.

Prisutni su predložili kriterijume za izbor članova AGE+ Saveta kao i brojne aktivnosti za budućnost i saradnju mladih i seniora našeg grada.