U okviru SEED STEP III projekta i Lokalnog akcionog plana grada Šapca,dana 23.09.2022.godine u Trening centru Šabac – Centru za stručno usavršavanje Šabac počela je besplatna obuka “ Osnove korišćenja računara ( Windows, MS Word, MS Excel, Internet) za nezaposlena lica.

Obuka će trajati 60 časova i kroz module polaznici će savladati sledeće veštine:

– Osnove korišćenja računara ( Windows)

-MS Word ( program za obradu teksta )

– MS Excel ( program za tabelarne proračune )

-Internet servisi.

Polaznicima koji obuku uspešno završe Centar za stručno usavršavanje kao nosilac statuta javnog priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za izvođenje programa „Osnove korišćenja računara“ izdaće potvrdu o savladanom programu.