Dana 21.09.2023.godine Gradska uprava grada Sapca raspisuje JAVNI POZIV nezaposlenim licima za obuku za viljuskar.

Ova obuka namenjena je podizanju kvaliteta ponude na trzistu rada, odnosno nezaposlenim licima koja zele da povecaju svoju mogucnost zaposljavanja.

Gradska uprava grada Sapca ce predmetni program realizovati sa Centrom za strucno usavrsavanje – Trening Centrom Sabac kome je Resenjem Agencije za kvalifikacije Republike Srbije odobren status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvodjenje programa obrazovanja odraslih- Obuka za viljuskar.

Obuka ce se sprovesti tokom 2023.godine,za grupu od najvise 15 polaznika.

Za pohadjanje ovog programa,lice mora imati navrsenih 18 godina,sa zavrsenom najmanje srednjom skolom treceg ili cetvrtog stepena.

Prijave po osnovu Javnog poziva podnose se u Gradskoj upravi grada Sapca ,na proposanom obrascu koji se moze dobiti na Jedinstvenom upravnom mestu Gradske uprava Grada Sapca.

Uz obrazac prijave potrebno je priloziti: uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne sluzbe za zaposljavanje-filijala Sabac,fotokopija licne karte-za licne karte bez cipa,odnosno ocitani podaci za licne karte sa cipom, fotokopija dipome zavrsene skole.

Polaznicma koji uspesno zavrse obuku Centar za strucno usavrsanje Sabac, kao nosilac statuta Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvodjenje programa obrazovanja odraslih-Obuka za viljuskar,izdace Uverenje o uspesno savladanom programu obrazovanja odraslih- Obuka za viljuskar.

Troskove organizovanja i sprovodjenje obuke snosi Gradska uprava grada Sapca.

Obuka traje 120 časova.

Javni poziv otvoren je do popune planiranog broja mesta.