Dana 20.10.2023.godine u Naucno Tehnoloskom praku Novi Sad odrzan je dogoadjaj posvecen proslavi dana INTERREG saradnje.Ovaj dogadjaj okupio je studente,naucnike i predstavnike do sada implementiranih INTERREG projekata. Grad Sabac je dugogodisnji partner u projektima prekogranicne saradnje pa su rezultate uspesno realizovnih aktivnosti na ovom dogadjaju predstavili,clan Gradskog veca Jelena Milosevic,sekretar skupstine grada Sapca Ivana Micovic,profesor Tehnicke skole u Sapcu Milan Savic sa svojim ucenicima i strucni saradnici iz Centra za strucno usavrsavanje.Tom prilikom pomocnica ministarke za Evropske integracije Republike Srbije Sanda Simic,direktorka Uprave za Evropsku i teritorijalnu saradnju u Ministarstvu Regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske Stella Arneri i direktor Naucnog parka Novi Sad Nebojsa Drakulic upoznali su se sa clanovima projektnog tima grada Sapca,dostignucima i dosadasnjim sprovedenim projektima i otvorili mogucnost dalje saradnje u novom pozivu INTERREG projekta.Svi zajedno prisustvovali su predavanju na temu vestacke inteligencije,a nakon toga su ucesnici imali prilku za neformalno druzenje i razmenu iskustava.