U okviru biznis komponente SEED projekta,dana 13.09.2022.godine u Trening centru Šabac održana je radionica projekta ISKRA – “ Novi obračun zarada u javnom  sektoru“.

Projekat Iskra, kao novi sistem za obračun plata u javnom sektoru,počeo je sa primenom od 01.01.2022.godine, kada je određeni broj KJS počeo sa obračunom plata u ovom sistemu.

Radionica je osmišljena tako da nas pripremi za novi način obračuna plata kroz praktičnu prezentaciju platforme SAP sistema (Projekat Iskra).

Teme su:

– Uvodo izlaganje ( značaj Projekta ISKRA i pravni osnov za uspostavljanje sistema) 

– Kadrovska oblast ( organizaciono upravljanje SAP sistemom,sistematizacija i unos kadrovskih podatakai dr.) 

– Finansijska oblast ( obračun zarada kod KJS,održavanje matičnih podataka zaposlenih).