U toku je formiranje grupe za obuku – „Osnove korišćenja računara ( Windows, MS Word, MS Excel, Internet )“

U Trening centru Šabac realizovaće se obuka – “ Osnove korišćenja računara ( Windows, MS Wors, MS Excel, Internet )“

Svrha programa je da polaznici ovladaju osnovnim komandama programa za obradu teksta i tabelarnih podataka, kao i da se osposobe za korišćenje interneta i njegovih servisa.

Cilj programa je sticanje znanja, ovladavanje veštinama i formiranje vrednosnih stavova koji doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za dalji život i rad u savremenom društvu, kao i osposobljavanje učesnika programa da efikasno i racionalno koriste računare u budućem radu.

Opšti ishodi učenja jesu da polaznici razviju svest o neophodnosti korišćenja računara u svakodnevnom životu i radu, značaju informatike za funkcionisanje i razvoj društva, ovladaju korišćenjem programa za obradu teksta i tabelarnih podataka, kreiraju dokumente u kome su integrisani tekst, slika , tabela i pravilno koriste internet kao globalnu svetsku mrežu na osnovnom nivou.

Obuka traje 60 časova i kroz module polaznici će savladati sledeće veštine:

Osnove korišćenja računara ( Windows)

MS Word ( program za obradu teksta )

MS Excel ( program za tabelrane proračune )

Internet servisi

Pravo na prijavu imaju sva nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i završenu srednju školu.