Dana 12.12.2023.godine Trening centar Šabac na naše veliko zadovoljstvo posetila je ministarka nauke,tehnološkog razvoja i inovacija dr. Jelena Begović sa saradnicima.

Stručni saradnici i rukovodstvo Centra za stručno usavršavanje- Trening centra Šabac pored predstavljanja Naučnog parka u Šapcu, Mejker spejsa koji je deo CSU Šabac,zahvaljujući inicijativi Centra za promociju nauke, predstavljen je i Trening centar Šabac koji se bavi obrazovanjem odraslih lica.

Trening centar Šabac ima 14 akreditovanih obuka, u dosadašnjem radu organizovana je 21 obuka za 121 polaznika od kojih je 68 polaznika pronašlo zaposlenje nakon završene obuke.

Obuke su namenjene podizanju kvaliteta ponude na tržištu rada,odnosno nezaposlenim licima koji žele da povećaju svoju mogućnost zapošljavanja.

Obilasku Trening centra Šabac pored Ministarstva nauke,prisustvovali su i gradonačelnik grada Šapca dr. Aleksandar Pajić sa saradnicima,direktorka Centra za promociju nauke dr. Marijana Brkić sa saradnicima i predstavnici Tehničke škole Šabac.