Dana 04.12.2023.godine u Trening centru Šabac,polaznici svih naših obuka dobili su sertifikate kao dokaz uspešno završenog programa obuke o obrazovanju odraslih.Od početka 2023.godine u Trening centru Šabac realizovane su sledeće obuke:

– Obuka za viljuškar;

– Obuka za Engleski jezik A1;

– Obuka za instalaciju fotonaponskih sistema;

-Obuka za montere /specijaliste za solarno toplovodne sisteme;

-Obuka za rad na numerički upravljanoj glodalici- CNC glodalici;

– Obuka za osnovno korišćenje računara ( Windows, Word, Excel, Internet);

– Obuka za napredno korišćenje računara ( Word, Excel, Poslovni internet).

Danas su počele dve nove besplatne obuke za nezaposlena lica:

-Obuka za postavljanje računarske opreme i održavanje računarskih mreža;

– Obuka za instalaciju fotonaponskih sistema.

Obuku za postavljanje računarske opreme i održavanje računarskih mreža realizuje master inženjer elektro tehnike i računarstva Milan Živković,obuku za instalaciju fotonaponskih sistema realizuje diplomirani inženjer elektro tehnike Milan Savić.

Obuke su namenjene podizanju kvaliteta ponude na tržištu rada, odnosno nezaposlenim licima koja žele da povećaju svoju mogućnost zapošljavanja.

Polaznicima koji uspešno završe obuku Centar za stručno usavršavanje kao nosilac statuta Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvodjenje programa obrazovanja odraslih, izdaće Potvrdu o uspešnom savladanom programu obrazovanja odraslih za odgovarajući program.

Trening centar Šabac ima 14 akreditovanih obuka,u dosadašnjem radu organizovana je 21 obuka za 121 polaznika od kojih je 68 polaznika pronašlo zaposlenje nakon završene obuke.